Sanace ekologických zátěží

Provádění projektových, stavebních a geologických prací

Provádění předsanačních monitoringů a zpracování projektové dokumentace

Provádění ekologickch auditů

Zajištění komplexních služeb v rámci odpadového hospodářství:
  • deponování ostatních a nebezpečných odpadů na řízených skládkách
  • spalování nebezpečných odpadů
  • biodegradace
  • solidifikace
Dále nabízíme:
  • výkup nepotřebných zásob a druhotných surovin
  • výkup nepotřebných chemikálií
  • výkup kovových odpadů
  • výkup odpadů s obsahem drahých kovů