Živnosti
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Geologické práce
Nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných )
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků ...
Zprostředkování obchodu a služeb
Realitní činnost
Velkoobchod
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Výpis z obchodního rejstříku

Povolení, rozhodnutí
Povolení k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů (Stř. kraj)
Dodatek k povolení (Stř. kraj)
Povolení k provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů (Praha)
Dodatek k povolení (Praha)
Souhlas s provozním řádem mobilního zařízení pro nakládání s odpady