Společnost Altrosa a.s. byla založena v roce 2005 jako společnost s ručením omezeným (s.r.o.) za účelem poskytování služeb v oblasti životního prostředí, především v regionu Praha a Středočeský kraj.

Začátkem roku 2007 byla právní forma společnosti změněna na akciovou společnost (a.s.)

Během své existence rozšířila společnost Altrosa a.s. okruh nabízených služeb o další nové aktivity, působí po celém území České republiky a vytvořila si stabilní místo na českém trhu odpadového hospodářství.

V současné době je činnost společnosti zaměřena na:
  • zpracování materiálů s obsahem drahých kovů (Au, Ag, Pd, Pt, Rh) zejména ze zlatnických dílen, kdy nosičem drahých kovů může být brusný papír, filtrační tkanina, smývací lázně, kaly, ionexy, popel, leštící a brusné kotouče, smetky z dílen, odpad z leštění aj.,
  • poskytování komplexních služeb v rámci odpadového hospodářství (včetně řešení problémů s nebezpečnými odpady),
  • sanace starých ekologických zátěží,
  • projektové, stavební a geologické práce.
Od 25.05.2018 je ve společnosti Altrosa a.s. zajištěna ochrana osobních údajů dle vnitřní směrnice

Altrosa a.s. je neustále se rozvíjející společností s působností na celém území České republiky, jejímž cílem je kvalitní a komplexní řešení požadavků zákazníků. Mezi významné klienty patří např. Ministerstvo obrany ČR a Pozemkový fond ČR (viz Reference).

V roce 2006 společnost Altrosa a.s. zavedla systém řízení jakosti QMS, environmentu EMS a bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci OHSAS.